Σκοποί της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Σκοποί της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Σκοποί της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι: η συμβολή στην ανάδειξη και διάδοση της ευγενούς άμιλλας στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό εν γένει.  η ανάδειξη των σπορ ως εργαλείων για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,για την αναζωογόνηση των πόλεων και των αγροτικών περιοχών η συμβολή στην δραστηριοποίηση δια του ποδοσφαίρου και των σπορ όλων των

Σκοποί της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι:

 • η συμβολή στην ανάδειξη και διάδοση της ευγενούς άμιλλας στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό εν γένει.
 •  η ανάδειξη των σπορ ως εργαλείων για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,για την αναζωογόνηση των πόλεων και των αγροτικών περιοχών
 • η συμβολή στην δραστηριοποίηση δια του ποδοσφαίρου και των σπορ όλων των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών, με έμφαση στους ανέργους νέους,όσους εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ,στους μετανάστες, στους εξαρτημένους από ουσίες και στους νέους παραβάτες
 • η ανάδειξη των πολλαπλών ρόλων που διαδραματίζει το άθλημα του ποδοσφαίρου στην κοινωνία (κοινωνικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός κ.ά.), ιδιαίτερα στη νεολαία, αλλά και στον ενήλικο πληθυσμό, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας
 • η συμβολή στην σωματική και πνευματική ανάπτυξη των νέων και των ενηλίκων, για  την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, π.χ συλλογικότητα, πρωτοβουλία, λύση προβλημάτων, κριτική σκέψη,ανάπτυξη της καινοτομίας και  της δημιουργικότητας,
 • η τόνωση του ενδιαφέροντος και παρακίνηση των πολιτών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο ειδικότερα και η δια της σωματικής άσκησης συμβολή στην καλλιέργεια του χαρακτήρα,στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, στη βελτίωση της ανθρώπινης ευεξίας και της ποιότητας ζωής.
 • η συμβολή στην ανάδειξη και εμπέδωση σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλάθλου πνεύματος μεταξύ των αθλητών και των οπαδών των ποδοσφαιρικών και αθλητικών σωματείων και στην αντιμετώπιση των στημένων αγώνων, του doping και της βιαιότητας στους αγωνιστικούς χώρους.
 • η ανάδειξη και ανάπτυξη των ταλέντων των νέων στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό εν γένει,  κυρίως σε τοπικό επίπεδο.
 • η συμβολή στην ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, ως μέσου για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού,του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με την
 • ανάπτυξη σχέσεων φιλικής συνεργασίας και την πνευματική ανέλιξη των πολιτών και ιδίως των νέων.
 • η συμβολή στην ανάδειξη της ιστορικής πλευράς του ποδοσφαίρου.
 • η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού με έμφαση στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό εν γένει.
 • η συμμετοχή σε Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία π.χ ERDF, ESF, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άλλες χρηματοδοτικές πηγές π.χ ERASMUS+(Sport), Rights and Citizenship, LIFE, HORIZON 2020, Health for growth, EaSI, Asylum and Migration Fund, Internal Security Fund κλπ.
 • η εμπέδωση κλίματος φιλίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των λαών και των αθλητικών συλλόγων τους, με έμφαση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου.
 • η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική των στελεχών, μελών και φίλων του με στόχο την ανάπτυξη φίλαθλου πνεύματος, αλλά και την ανάδειξη επαγγελματιών του αθλητισμού.
 • η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και της εθελοντικής εργασίας για την επίτευξη, μέσω αυτών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της πολιτιστικής προστασίας και της προστασίας εν γένει του φυσικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 •  η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της ενεργού   γήρανσης δια της άθλησης και της συμμετοχής σε φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου και σε κοινωνικές διοργανώσεις της εταιρείας
 • η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στη συμμετοχή σε συναφή με τους σκοπούς της ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα.
 • η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στη διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, στρογγυλών τραπεζιών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκδρομών, εκπαιδευτικών ταξιδιών.
 • η ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην οργάνωση βιβλιοθήκης, τη συλλογή, παραγωγή, έκδοση και διάθεση εντύπου και πληροφοριακού υλικού, περιοδικών και βιβλίων και γενικά στην παραγωγή δημοσιευμάτων ή άλλων ενημερώσεων, συναφών με τους σκοπούς του.
 • η ανάληψη δράσεων εκπόνησης μελετών και ερευνών, με στόχο τη διερεύνηση των φαινομένων βίας στον αθλητισμό ως και την ανάδειξη συνεκτικών στοιχείων μεταξύ των φιλάθλων, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να διευκολύνουν την εμπέδωση του πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαι».

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos